شرایط تست و مرجوعی

ما در فروشگاه اینترنتی دیجیاد تمام سعیمان بر رضایتمندی مشتریان عزیز است. تا بتوانیم کالای مشتریان عزیز را در نهایت رضایت و در شرایط مطلوب و مورد انتظار تحویل نماییم. با وجود این شرایط ممکن است در بعضی موارد مشتریان عزیز بر اساس دلایلی مایل به مرجوعی و یا تعویض کالای خریداری شده خود باشند. در چنین شرایطی کلیه قوانین حاکم بر خریدهای اینترنتی معتبر و مورد توافق هر دو طرف خواهد بود. در صورتی که کالای خریداری شده توسط مشتریان گرامی و کالای دریافت شده از نظر مشخصات (رنگ ، برند یا جنس) متفاوت باشد. مشتریان عزیز می بایست ظرف مدت حداکثر 24 ساعت از زمان دریافت کالا، مراتب را با واحد فروش دیجیاد مطرح کنند.

 

کالاهای دارای گارانتی شرکتی

مشتریان عزیز پس از خرید کالاهایی که دارای گارانتی شرکتی می باشند، در صورت معیوب بودن کالا، میبایست مستقیما با شرکت گارانتی کننده محصول ارتباط برقرار نمایند. فروشگاه دیجیاد در قبال گارانتی محصولات فوق هیچ مسئولیتی ندارد.

 

کالاهای دارای گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی

مشتریان عزیز پس از خرید کالاهایی که دارای گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی می باشند، در صورت معیوب بودن کالا می بایست ظرف مدت حداکثر 24 ساعت از زمان دریافت کالا، مراتب را با واحد فروش دیجیاد مطرح نمایند.

 

سایر قوانین

مشتریان عزیز بلافاصله پس از دریافت کالا می بایست در حضور کالارسان بسته را باز نموده. و از نظر هرگونه آثار شکستگی، ترک خوردگی و یا ضربه ، سلامت آن را بررسی نمایند. در صورت وجود این آثار می بایست از دریافت کالا خودداری نموده و آن را به کالارسان عودت نمایند. قبول کالا توسط مشتری عزیز به منزله سلامت فیزیکی کالا هنگام دریافت بوده و مسئولیتی پس از آن بر عهده فروشگاه دیجیاد نخواهد بود.

چنانچه کالای خریداری شده توسط مشتریان عزیز به دلیل عدم موجودی کالا قابل تحویل نباشد، فروشگاه دیجیاد موظف است ظرف 72 ساعت کاری مبلغ کالای خریداری شده را به مشتری مسترد نمایند.

شرایط تست و مرجوعی

شرایط تست و مرجوعی

ما در فروشگاه اینترنتی دیجیاد تمام سعیمان رضایتمندی مشتریان عزیز است. تا بتوانیم کالای مشتریان عزیز را در نهایت رضایت و در شرایط مطلوب و مورد انتظار تحویل نماییم. با وجود این شرایط ممکن است در بعضی موارد مشتری عزیز بر اساس دلایلی مایل به مرجوعی و یا تعویض کالای خریداری شده خود باشد. در چنین شرایطی کلیه قوانین حاکم بر خریدهای اینترنتی معتبر و مورد توافق هر دو طرف خواهد بود.

در صورتی که کالای خریداری شده توسط مشتری گرامی و کالای دریافت شده از نظر مشخصات (رنگ ، برند یا جنس) متفاوت باشد، مشتری عزیز می بایست ظرف مدت حداکثر 24 ساعت از زمان دریافت کالا، مراتب را با واحد فروش دیجیاد مطرح کند.

 

کالاهای دارای گارانتی شرکتی

مشتریان عزیز پس از خرید کالاهایی که دارای گارانتی شرکتی می باشند، در صورت  معیوب بودن کالا، می بایست مستقیما با شرکت گارانتی کننده محصول ارتباط برقرار نمایند. فروشگاه دیجیاد در قبال گارانتی محصولات فوق هیچ مسئولیتی را قبول نمی نماید.

 

کالاهای دارای گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی

مشتریان عزیز پس از خرید کالاهایی که دارای گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی می باشند، در صورت معیوب بودن کالا می بایست ظرف مدت حداکثر 24 ساعت از زمان دریافت کالا، مراتب را با واحد فروش دیجیاد مطرح نمایند.

 

سایر قوانین

مشتریان عزیز بلافاصله پس از دریافت کالا می بایست در حضور کالارسان بسته را باز نموده و از نظر هرگونه آثار شکستگی، ترک خوردگی و یا ضربه ، سلامت آن را بررسی نمایند. در صورت وجود این آثار می بایست از دریافت کالا خودداری نموده و آن را به کالارسان عودت نمایند. قبول کالا توسط مشتری عزیز به منزله سلامت فیزیکی کالا هنگام دریافت بوده و مسئولیتی پس از آن بر عهده فروشگاه دیجیاد نخواهد بود.

چنانچه کالای خریداری شده توسط مشتری عزیز به دلیل عدم موجودی کالا قابل تحویل نباشد، فروشگاه دیجیاد موظف است ظرف 72 ساعت کاری مبلغ کالای خریداری شده را به مشتری مسترد نماید.

شرایط تست و مرجوعی